Mind Maple  


  MindMaple menyerupai Microsoft Office,dan versi lite nyaditawarkan secara percuma.MindMaple membolehkan pengguna memulakan sesuatu topik,dan seterusnya menambah pecahan dibawahnya dengan mudah dan pantas.

  Pengguna dapat menyimpan file dalam bentuk gambar (JPEG,PNG,GIF dan lain-lain) dan juga dalam bentuk documen (DOC,PPT,HTML).

Download

0 Response to "Mind Maple"

Posting Komentar